Okovi za namještaj i stolariju

Okov1Doo Okov-Novaković je porodično preduzeće, osnovano 2000. godine. 

Na samom početku poslovanja osnovna djelatnost je bila trgovina metalnom robom: okovima za građevinsku stolariju i namještaj.

Tokom 2004. godine počeli smo sa pružanjem usluga u obradi alata tj. oštrenjem i reparacijom standardnog reznog alata za drvo i metal. U istom periodu počinje proizvodnja građevinske stolarije i konfekcioniranje brusnih proizvoda.

 

Danas se djelatnost poslovanja našeg preduzeća obavlja u sledećim oblastima:

1. Proizvodnja drvene građevinske stolarije, proizvoda od drveta i konfekcioniranog furnira za drvnu industriju;

2. Proizvodnja u oblasti mašinske obrade metala i to:

  • proizvodnja okova za namještaj (štancane pozicije za stolove, krevete, ručkice za namještaj i sl.)
  • konfekcioniranje beskonačnih brusnih traka koje se koriste u drvnoj, obućarskoj i mašinskoj industriji
  • proizvodnja reznog alata za drvo i za metal;

3. Uslužno oštrenje i servisiranje stolarskog reznog alata, grafičkih noževa i oštrenja svih glodala za drvnu i mašinsku ( metal freza ) industriju.

4. Trgovina na veliko i malo okovima za građevinsku stolariju, okovima za namještaj, sudoperima, alatima za drvo i testerama svih vrsta.

 

 

Okov2

Naš proizvodni program je veoma raznolik i  može se  razvrstati u sledeće grupe:

  • Građevinska stolarija-vrata raznih vrsta dimenzija, furnirana ili plastificirana,
  • Konfekcionirani furnir
  • Okov za namještaj-ručkice
  • Štancane pozicije za namještaj
  • Konfekcionirane brusne trake
  • Rezni alat
  • Uslužno oštrenje i servisiranje stolarskog reznog alata